Эрүүл мэнд
Эрүүл мэнд

ЭЗҮДС-ийн эрүүл мэндийн нэгж нь сургуулийн А байрны 104 тоотод байрладаг бөгөөд оюутан та өвчилсөн үедээ их эмчийн анхан шатны үзлэг хийлгэж зөвлөгөө авах, шаардлагатай үед эмнэлгийн анхны яаралтай тусламжийг авах боломжтой.

Оюутнуудад эрүүл ахуйн зөвлөгөө өгнө. Сургуулийн эмч нь онош тодруулах зорилгоор харъяа өрх, дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэлтэй хамтран ажиллана.

Мөн багш, оюутнуудын чөлөөт цаг биеийн тамирт зориулан тусгай заал ажиллаж байна. Жил бүр дархлаажуулалтын аян зохион байгуулдаг.