Интернэт танхим
Интернэт танхим

Сургуулийн материаллаг баазыг сайжруулахад байнга анхаарч ирсэн бөгөөд үүний нэг илрэл бол компьютерийн анги танхим, лабораториуд юм. Компьютерийн хичээлүүд явуулах орчин үеийн иж бүрэн компьютер бүхий 2 лабораторит сургалт явуулдаг. Үүнээс гадна тус лаборатори нь оюутнуудын чөлөөт цагаараа интернэт ашиглан бие даалт, даалгавар, судалгааны ажил хийхэд нь зориулагдсан юм. Эдгээр компьютерийн танхимууд нь зөвхөн сургалт, оюутныг сурах, өөрийгөө хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд зориулагдсан юм. Мөн сургууль даяар wi-fi утасгүй интернэт орчин бий болгосон нь багш, оюутнууд сургуулийн хаана ч интернэт ашиглах боломжтой болсон билээ.

Z 42