"ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ БА ЭДИЙН ЗАСАГ"
Эхлэл
http://mnue.edu.mn/oyutan1.JPG

Судалгаа шинжилгээ

MEDIA AND ECONOMY

"ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ БА ЭДИЙН ЗАСАГ"

хамтарсан төслийн гарын үсэг зурах ёслолын үйл ажиллагаа болов. 2018-09-29.