(976)-11 343427, 342791, 343129, 99269926, 91118277, 99118484 info@mnue.edu.mn
          
mongolianflag engf4lag

Бид 2012 оноос хойш сургалтын явцад гарах өөрчлөлтүүдийг тусгаж хөтөлбөрөө шинэчлэх, сургалтыг тасралтгүй сайжруулахад АСSВР-ийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг сургалтын үйл ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлсээр ирлээ.