Би санхүүч клуб
Би санхүүч клуб

"Би санхүүч" клубын үйл ажиллагааны зорилго

Чадварлаг мэргэшсэн нягтлан бодогчдыг бэлтгэж суралцагчдын идэвхи санаачлага, нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжихэд оршино.

Зорилтууд

1. Улс болон бүсийн чанартай олимпиад тэмцээн уралдаануудад амжилттай оролцох

2. Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон улсын стандартуудыг дагаж мөрдөх

Клубын бүтэц, зохион байгуулалт

Идэвхитэн гишүүд болон дэмжигчдээс бүрдэнэ. (Жил бүр тухайн нөхцөл байдлаас хамааран шинэчлэгдэж болно.)

bi sanhuuch

Гишүүд

ЭЗҮДС-ийн сургуулийн I-IV курсын оюутнууд өөрсдийн чөлөөт сонголтоор нэгдэнэ.

Клубын хамтын ажиллагаа

- Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт

- Гаалийн Ерөнхий Газар болон Татварын Ерөнхий Газар

- “Батлав” аудитын газар

- ТМЗ нийгэмлэг

- Мэргэжлийн тэнхимүүдийн багш нар

- Оюутны зөвлөл

- Хамтран ажилладаг байгууллагууд, багш оюутнууд

Бусад

         1. Ижил зорилго бүхий клубуудтай хамтран ажиллах боломжийг судалж шийдвэрлэх

         2. Сургуулийн захиргаа, тэнхимүүд, багш нар, оюутны зөвлөлтэй хамтран ажиллах

         3. Бусад уралдаан тэмцээнд оролцох боломжийг бүрдүүлэх

olimpiad