(976)-11 343427, 342791, 343129, 99269926, 91118277, 99118484 info@mnue.edu.mn
          
mongolianflag engf4lag

ЭЛСЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ЭЗҮДС нь доорх мэргэжлүүдээр бакалавр магистрын зэргийн сургалтыг өдөр, орой, эчнээ хэлбэрээр явуулж байна.

Elselt zuragt huudas 2016 1

         ebm