Элсүүлэх мэргэжил
Элсүүлэх мэргэжил

Элсэлт 2018

ЭЛСЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ЭЗҮДС нь доорх мэргэжлүүдээр бакалавр магистрын зэргийн сургалтыг өдөр, орой, эчнээ хэлбэрээр явуулж байна.

Tsahim taniltsuulga1

         ebm