(976)-11 343427, 342791, 343129, 99269926, 91118277, 99118484 info@mnue.edu.mn
          
mongolianflag engf4lag

ЭЗҮДС нь сургалтынхаа орчинг тогтмол сайжруулсаар ирсэн. Хичээлийн 2 дугаар байрыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулан, улмаар 2015 онд Нэгдүгээр байрны өргөтгөлийн ажлыг гүйцэтгэж "Залуус" театр, хурлын танхим, шинэчилсэн компьютерийн лаборатори болон уншлагын танхим зэргийг ашиглалтанд оруулсан.

so001

 

 surgalt orchin 1

 surgalt orchin 1

 surgalt orchin 1

 surgalt orchin 1

 

Цайны газар

 surgalt orchin 1

 

Уншлагын танхим

 surgalt orchin 1

 

Компьютерийн лаборатори surgalt orchin 1

 

Залуус театр

 DSC01516

DSC01488

 

Хурлын өрөө

DSC01474